Ảnh đại diện Yên (ZU6211)
*** Yên
02/06/1994
0869969***
Đà Nẵng
alangyen.***@gmail.com
Nữ
Thôn *** sông kôn-đông giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Đà Nẵng
5 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết