Ảnh đại diện Tiên (ZU7364)
Nguyễn Thị *** Tiên
18/02/1998
0975034***
Tp Hồ Chí Minh
thuytienqn***@gmail.com
Nữ
*** Bùi Đình Túy, P. 12, Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
2 triệu
Kế toán - Kiểm toán
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết