Ảnh đại diện Tú (ZU8621)
Nguyễn Thanh Tú
25/08/2000
0358676***
Tp Hồ Chí Minh
ngthanhtu***@gmail.com
Nữ
Bàu Cát ***, Tân Bình, TPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

Chưa cập nhật
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Trung cấp)
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật