Ảnh đại diện Thủy (ZU9549)
Nguyễn *** Thủy
04/04/1994
0395844***
Tp Hồ Chí Minh
quanghangcun***@gmail.com
Nữ
khối ***, thị trấn eakar, huyện eakar, đăklăk
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết