Ảnh đại diện Trâm (ZV1320)
Dương Ngọc *** Trâm
21/06/1995
0899881***
Đà Nẵng
Tram.duon***@gmail.com
Nữ
Nguyễn Viết Xuân, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết