Ảnh đại diện Trâm (ZV1547)
Lê Thị *** Trâm
18/10/1998
0947115***
Tp Hồ Chí Minh
ngoctramlethi1***@gmail.com
Nữ
*** Phan Đình Phùng, phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết