Ảnh đại diện Phượng (ZV1732)
Dương Thị *** Phượng
07/07/1993
0907979***
pd7***@gmail.com
Nữ
***, Phan Cát Tựu, phường an lạc a
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết