Ảnh đại diện Duyên (ZV1910)
Nguyễn Thị *** Duyên
18/10/1999
0931565***
Tp Hồ Chí Minh
mmyduy***@gmail.com
Nữ
Đường Nguyễn Văn Của, Phường 13, Q. 8
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
1 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết