Ảnh đại diện Hạnh (ZV2478)
Đoàn *** Hạnh
02/08/1983
0935366***
Bình Định
hanhdt***@gmail.com
Nữ
*** Xuân Thủy, Phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Bình Định
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết