Ảnh đại diện Quỳnh (ZV3083)
Nguyễn *** Quỳnh
24/06/1997
0387442***
Hà Nội
quynh240***@gmail.com
Nữ
*** Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết