Ảnh đại diện Anh (ZV5357)
Bùi Thị *** Anh
25/05/1997
0339542***
Tp Hồ Chí Minh
buithimaianh2***@gmail.com
Nữ
*** Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết