Ảnh đại diện Thảo (ZV5596)
Cao *** Thảo
02/06/1996
0900001***
Hà Nội
ctthaok5***@gmail.com
Nữ
Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
5 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết