Ảnh đại diện Trinh (ZV5720)
Võ Thị *** Trinh
01/07/1997
0969982***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
phuongtrinh171***@gmail.com
Nữ
Thủ Đức Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết