Ảnh đại diện Trần (ZV5733)
Ánh *** Trần
07/07/1997
0383286***
Tp Hồ Chí Minh
trananhminh7***@gmail.com
Nữ
*** đường Quang Trung, phường 11
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết