Ảnh đại diện Tuyết (ZV9120)
Trần Thị *** Tuyết
02/08/1992
0367474***
Tp Hồ Chí Minh
Tuyethc***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết