Ảnh đại diện Huyền (ZV9317)
Nguyễn Huyền
26/06/1985
0936723***
Hà Nội
huyenbm2***@gmail.com
Nữ
***, nhà B3B, Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết