Ảnh đại diện Tú (ZW0234)
Lê Phương Tú
28/12/2001
0853105***
Hà Nội
lephuongtu2***@gmail.com
Nữ
Nguyễn Khang, Yên Hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2020 đến 2022: Nhân viên/ Có kinh nghiệm tại Trung tâm Tiếng Anh IECenter
- Hỗ trợ Giáo viên nước ngoài điều hành, quản lý buổi học được diễn ra một cách suôn sẻ
- Hỗ trợ ban Điều hành xây dựng, chuẩn bị Lesson plan trước mỗi buổi học
- Quản lý, đôn đốc, theo dõi sát sao học lực của các học sinh
- Đại diện cho Trung tâm giải quyết các vấn đề, thắc mắc của phụ huynh, học sinh
- Nhận xét, đánh giá bài tập của học sinh  
* Thành tích:
- Hoàn thành mục tiêu 90% học sinh tiếp tục duy trì đăng kí khóa học tiếp theo

Từ 2022 đến 2022: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Công ty Tư vấn Luật SHTB
(Thực tập theo kì thực tập của trường đại học)
- Nghiên cứu các quy định và điều kiện về giấy phép kinh doanh và các loại giấy phép đủ điều kiện để tư vấn cho khách hàng  
- Thực hiện các bước thu thập thông tin từ khách hàng để đánh giá và tư vấn bổ sung điều chỉnh thông tin
 - Tiến hành soạn hồ sơ theo mẫu biểu của các cơ quan có thần quyền cấp giấy phép  
- Nội hồ sơ online hoặc trực tiếp tại các cơ quan nhà nước  
- Lấy kết quả và trả khách hàng để kết thực hợp đồng dịch vụ  
* Thành tích:
- Hoàn thành tốt các đầu mục công việc mà công ty đưa ra, được quản lý công ty đánh giá tốt vào cuối kỳ Thực tập.

Từ 2022 đến 2023: Nhân viên/ Có kinh nghiệm tại Công ty Venesa Spa & Clinic Vietnam
- Tham gia xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng cho các phòng ban, đơn vị kinh doanh
- Tổng hợp, phân tích kết quả tuyển dụng nhằm lựa chọn kênh truyền thông, đối tượng ứng viên, cách thức thu hút, tuyển chọn ứng viên phù hợp với các tiêu chí tuyển dụng
- Trực tiếp đăng tuyển thông tin, lọc hồ sơ ứng viên, tìm kiếm, tiếp nhận, sàng lọc, lưu trữ hồ sơ - Tổ chức phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn, đàm phán trực tiếp với ứng viên
- Xây dựng quan hệ, đánh giá và lựa chọn các đối tác cung cấp dịch vụ tuyển dụng
- Quản lý hồ sơ dữ liệu tuyển dụng: hồ sơ ứng viên, thông tin tuyển dụng vv…
 * Thành tích: 
- Tuyển dụng được gần 100 nhân viên ở nhiều vị trí khác nhau cho 12 cơ sở tại Hà Nội và Hồ Chí Minh cho công ty.
Kỹ năng

- Kỹ năng học hỏi
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng làm việc độc lập
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Trung cấp)
Học vấn bằng cấp

- Bằng đại học Trường đại học Luật HN (chờ bằng) từ 2019 - 2023 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Khác)
Đã đạt được học bổng của trường và các giấy chứng nhận khác của Đoàn trường, Câu lạc bộ.
Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu ngắn hạn:
- Hỗ trợ luật sư và chuyên viên trong các vụ việc thực tế, từ đó đúc kết được những kinh nghiệm cho bản thân
- Tích lũy thêm kinh nghiệm về các vụ việc, các thủ tục , quy định pháp luật
- Được tiếp xúc với các công việc thực tế và làm việc trông môi trường nghiêm túc, chuyên nghiệp
Mục tiêu dài hạn:
- Góp phần bổ trợ cho định hướng sự nghiệp của bản thân
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau khi kết thúc học việc với sự cố gắng, nỗ lực, nghiêm túc của bản thân