Ảnh đại diện Ngân (ZW3513)
Nguyễn Phạm Quỳnh Ngân
28/06/1999
0332336***
npq***@gmail.com
Nữ
TP. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Nhân viên
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết