Ảnh đại diện Anh (ZW3779)
Hoàng Thị *** Anh
24/06/1994
0398883***
Hà Nội, Quảng Ninh
hoang.maianh.24061***@gmail.com
Nữ
Tòa B, Chung cư 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, Quảng Ninh
10 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết