Ảnh đại diện Anh (ZW4428)
Huỳnh Thị *** Anh
26/02/1998
0326445***
Đà Nẵng
huynhthilananh1***@gmail.com
Nữ
*** Trần Thái Tông
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Đà Nẵng
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết