Ảnh đại diện Hà (ZW4947)
Phạm Thu Hà
29/06/1998
0942099***
Tp Hồ Chí Minh
phamthuha29***@gmail.com
Nữ
Đường Lâm Văn Bền, Quận 7, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết