Ảnh đại diện Nhi (ZW5524)
Nguyễn Thị *** Nhi
12/06/1996
0943589***
Tp Hồ Chí Minh
ntphuongnhi1***@gmail.com
Nữ
*** Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết