Ảnh đại diện Thi (ZW5533)
Biện Thị *** Thi
24/06/1997
0967393***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
btmthi***@gmail.com
Nữ
*** Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
10 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết