Ảnh đại diện Hạ (ZW9088)
Lê Nguyễn *** Hạ
24/06/1998
0394033***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nhatha***@gmail.com
Nữ
Đường số ***, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
2 triệu
Kế toán - Kiểm toán
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết