Ảnh đại diện Dung (ZW9244)
Hoàng Thị *** Dung
23/05/1993
0365281***
Đà Nẵng
Hoangthithuydung***@gmail.com
Nữ
*** lý nhân tông, đà nẵng.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Đà Nẵng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết