Ảnh đại diện Thuỳ (ZW9587)
Minh Thuỳ
04/03/2000
0838020***
Tp Hồ Chí Minh
thuyminh***@gmail.com
Nữ
*** Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

Chưa cập nhật
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Sơ cấp)
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật