Ảnh đại diện Hằng (ZW9693)
Phạm Thị *** Hằng
09/04/1996
0967460***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
hangpham9***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Chánh Sắt P.13 Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết