Ảnh đại diện Lan (ZX1161)
Chế *** Lan
01/07/1987
0974440***
Tp Hồ Chí Minh
Quocquan***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn xiển, Long thạnh mỹ, q 9
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Cao đẳng
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết