Ảnh đại diện Anh (ZX3285)
Nguyễn Thị Kim Anh
09/10/1999
0981216***
Hà Nội
nguyenthikimanh***@gmail.com
Nữ
Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Hà Nội
13 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

- Kỹ năng tin học văn phòng:
Thành thạo Word, có kiến thức cơ bản về excel, powerpoint, ..
- Kiến thức pháp lý
Có tư duy pháp lý và kiến thức pháp luật
trong lĩnh vực doanh nghiệp, kinh doanh
- thương mại, dân sự, lao động,.
- Kỹ năng soạn thảo:
Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản

Ngoại ngữ

Chưa cập nhật
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu ngắn hạn: Tích luỹ kiến thức, kỹ năng về pháp chế doanh nghiệp. Vận dụng các kiến
thức, kỹ năng đã được tích lũy, không ngừng nâng cao hiệu quả công việc của bản thân, mang lại
nhiều nhất lợi ích cho doanh nghiệp.
Mục tiêu dài hạn: Phát triển chuyên sâu các kiến thức cũng như kỹ năng pháp chế doanh nghiệp.
Mong muốn đồng hành cùng công ty trong thời gian lâu dài để được làm việc trong môi trường
chuyên nghiệp