Ảnh đại diện ái (ZX3368)
Nguyễn Ngọc *** ái
16/09/1985
0909063***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nguyenmyain***@gmail.com
Nữ
An bình, dĩ an, bình dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
12 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết