Ảnh đại diện Nhung (ZX3497)
Phạm Thị *** Nhung
30/06/1996
0383634***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
hongnhung***@gmail.com
Nữ
***, quận 10
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7,5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết