Ảnh đại diện Nguyen (ZX4226)
Van Nguyen
26/06/1991
0392770***
nguyencamvan2***@gmail.com
Nữ
*** street, Tan Quy ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Độc thân
Nhân viên
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết