Ảnh đại diện Trang (ZX4428)
Phùng Thị Huyền Trang
26/06/1999
0966406***
Hà Nội
phungtrang.***@gmail.com
Nữ
***, tổ 1b khu 7, phường Bãi Cháy
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết