Ảnh đại diện Ngọc (ZX4611)
Nguyễn *** Ngọc
11/07/1996
0383677***
Hà Nội
Ngocnguyen.n***@gmail.com
Nữ
Thanh Trì- Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết