Ảnh đại diện Cẩm (ZX4900)
Lại Thị *** Cẩm
02/08/1997
0397677***
Tp Hồ Chí Minh
laithihong***@gmail.com
Nữ
*** ấp 4 xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh TpHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết