Ảnh đại diện Dung (ZX5667)
Phan Thị *** Dung
09/12/1994
0976596***
Tp Hồ Chí Minh
phandung09121***@gmail.com
Nữ
*** đường số 28, phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết