Ảnh đại diện Thủy (ZX5695)
Nguyễn *** Thủy
26/08/1986
0335260***
Quảng Nam
daisy.koep***@gmail.com
Nữ
*** Đường Tường Tường, Phường Phường Kiều, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Quảng Nam
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết