Ảnh đại diện Tuyết (ZX6168)
Lê Ánh Tuyết
28/06/1996
0342124***
Hà Nội
leanhtuyet***@gmail.com
Nữ
Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết