Ảnh đại diện Ngân (ZX8630)
Đinh Thị *** Ngân
25/05/1985
0902181***
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
kimnga***@gmail.com
Nữ
Đuờng Kim Giang,Tổ 30 Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết