Ảnh đại diện Thủy (ZX9329)
Phạm Thị *** Thủy
30/05/1994
0962680***
Tp Hồ Chí Minh
phamthilethu***@gmail.com
Nữ
Đường Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết