Ảnh đại diện Thảo (ZX9552)
Nguyễn *** Thảo
26/02/1995
0839297***
Hà Nội
thaotaylk***@gmail.com
Nữ
*** Cầu Giấy
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết