Ảnh đại diện Oanh (ZY0389)
Nguyen Thi *** Oanh
09/04/1993
0372823***
Tp Hồ Chí Minh
kieuoanhnt0***@gmail.com
Nữ
*** Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết