Ảnh đại diện Ngọc (ZY0550)
Nguyễn Hoàng *** Ngọc
21/06/1997
0913168***
Tp Hồ Chí Minh
thaonhi210***@gmail.com
Nữ
*** Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết