Ảnh đại diện Hương (ZY0785)
Trần Thị Hương
29/06/1997
0982656***
tranhuong2***@gmail.com
Nữ
*** Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Trên đại học
Độc thân
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết