Ảnh đại diện NGỌC (ZY1331)
NGUYỄN THỊ *** NGỌC
26/02/1975
0903074***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
ceo.hongn***@gmail.com
Nữ
Phường Đakao
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

20
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết