Ảnh đại diện Như (ZY1911)
Phan Nguyễn *** Như
26/02/1995
0967913***
Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Định
phanquynhnhu2***@gmail.com
Nữ
Tdp ***, Thị Trấn Kbang, Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Định
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết