Ảnh đại diện Vân (ZY2806)
Bùi Thị *** Vân
18/02/1995
0967062***
Hà Nội, Hà Nam, Nam Định
buianhvan1***@gmail.com
Nữ
xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Hà Nội, Hà Nam, Nam Định
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết