Ảnh đại diện Nhi (ZY2856)
Trần *** Nhi
25/05/1998
0969279***
Tp Hồ Chí Minh
ttntranthanh***@gmail.com
Nữ
Khu B ký túc xá, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết