Ảnh đại diện Tuyết (ZY3221)
Nguyễn Thị *** Tuyết
03/07/1991
0325302***
Tp Hồ Chí Minh, Đắk Lắk
nguyenanhtuye***@yahoo.com
Nữ
Chung cư *** Hẻm 336 Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Thư ký
Tp Hồ Chí Minh, Đắk Lắk
15 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết