Ảnh đại diện Ngọc (ZY4766)
Đỗ Thị *** Ngọc
18/10/1997
0349900***
Tp Hồ Chí Minh
dominhngoc1***@gmail.com
Nữ
***, đường số 2, khu phố 9, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết